Do`stlik tuman sagi tashkilotlar ma`lumotlari
1)   6 - maktab O`qituvchilar: 23
2)   5 - maktab O`qituvchilar: 15
3)   9 - maktab O`qituvchilar: 10
4)   10 - maktab O`qituvchilar: 9
5)   1 - maktab O`qituvchilar: 8
6)   2 - maktab O`qituvchilar: 7
7)   11 - maktab O`qituvchilar: 5
8)   18 - maktab O`qituvchilar: 5
9)   14 - maktab O`qituvchilar: 4
10)   3 - maktab O`qituvchilar: 3
11)   4 - maktab O`qituvchilar: 3
12)   7 - maktab O`qituvchilar: 2
13)   12 - maktab O`qituvchilar: 2
14)   16 - maktab O`qituvchilar: 2
15)   19 - maktab O`qituvchilar: 2
16)   8 - maktab O`qituvchilar: 1
17)   13 - maktab O`qituvchilar: 1
18)   15 - maktab O`qituvchilar: 1
19)   17 - maktab O`qituvchilar: 1